Spreekuur huisartsen

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Wij hebben geen inloopspreekuur. 

U kunt de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00u en 12.30u en tussen 13.30u en 17.00u. Wilt u een afspraak voor dezelfde dag maken, bel dan voor 10.00u. Voor overige zaken kunt u beter op een later moment terugbellen omdat het dan minder druk is.

U kunt eenvoudige vragen ook voorleggen aan de assistente. Zij kan goed beoordelen of u door haarzelf kunt worden geholpen of toch beter met de huisarts contact kunt opnemen.  

Als u met spoed gezien wilt worden zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Dubbele afspraak:

Heeft u meerdere dingen te bespreken geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Ook voor het plaatsen van een spiraaltje of moedervlekken verwijderen wordt een dubbele afspraak ingepland.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Spreekuur

Dr. van Manen

Dr. Marinus

Dr. van de Laar

Maandag

Hele dag

Afwezig

Hele dag

Dinsdag

Afwezig

Hele dag

Afwezig

Woensdag

Hele dag

Hele dag 

Afwezig

Donderdag

Hele dag

Afwezig

Afwezig

Vrijdag

Afwezig

Hele dag

Hele dag