Spoedgevallen


Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen belt u met de praktijk: 073-6311366 en toets 1 voor SPOED. Dit nummer wordt altijd direct opgenomen. Belt u met een 'normale' vraag en u heeft 1 gekozen, dan zal de assistente u verzoeken terug te bellen en 3 te toetsen.

Als u met spoed gezien wilt worden zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.