Overige spreekuren

Alle spreekuren zijn op afspraak!

 Asssistentes  

U kunt bij de assistente terecht voor: 

 

  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • bloeddruk meten
  • het bevriezen van wratten
  • enkel tapen

 

Verpleegkundig Specialist

Yvonne Lommers is verpleegkundig specialist en ondersteund de huisarts met haar eigen spreekuur. Zij ziet patiënten met kleine klachten zoals: hoesten, keelpijn, oorpijn en huidproblemen. 

Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag

 

Praktijkondersteuner Somatiek

Bernadette Bos begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes en hart- en vaatziekten. Zij geeft voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt u bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

Zij is aanwezig op maandagochtend, dinsdag, woensdag en vrijdag

 

Praktijkondersteuner GGZ

Lian Seller en Marieke Rovers zijn praktijkondersteuners GGZ, zij kunnen u hulp bieden bij klachten van psychische aard.

Lian Seller is aanwezig op maandagmiddag, Marieke Rovers is op donderdag en vrijdagochtend aanwezig.

 

Buurtteam Breed Welzijn


Een maatschappelijk werker van Buurtteam Breed Welzijn, hier kunt u terecht voor allerlei vragen bv op het gebied van relaties, financiën, gezondheid of bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook als u iets wilt organiseren in uw buurt samen met andere bewoners, als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk of vragen over mantelzorg. Samen met u kijkt de medewerker van het Buurtteam wat er nodig is en wie u daarbij kan ondersteunen. Buurtteam Breed Welzijn werkt samen met andere organisaties in de wijk zoals bv sociaal wijkteam, de GGD of de basisschool.

Maatschappelijk werk is iedere donderdagochtend van 11.00-12.00 uur aanwezig in de praktijk en heeft een inloopspreekuur.
Ook is Buurtteam Breed Welzijn te bereiken via de wijkpleinen of via de huidige telefoonnummers van de moederorganistaties.