Overige spreekuren

Alle spreekuren zijn op afspraak!

Asssistentes  

U kunt bij de assistente terecht voor onder andere: 

 

  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • bloeddruk meten
  • het bevriezen van wratten
  • enkel tapen

Vanaf 1 juli: iedere dinsdag- en donderdagmiddag "stikstof-spreekuur" tussen 15.30 - 16.30, hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken bij de assistente. Hier behandelen we wratten en actinische keratosen met stikstof. 


Het assistente spreekuur is maandag tot en met donderdag. Vrijdag is er geen assistentenspreekuur. 

 

Verpleegkundig Specialist

Yvonne Lommers is verpleegkundig specialist en ondersteund de huisarts met haar eigen spreekuur. Zij ziet patiënten met kleine klachten zoals: hoesten, keelpijn, oorpijn en huidproblemen. 

Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag.

 

Praktijkondersteuner Somatiek

Carola Allon en Bernadette Bos begeleiden patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en chronische longziekten (astma/COPD). Zij geven voorlichting over het ziektebeeld, begeleiden u bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voeren controleonderzoeken uit.

Carola is aanwezig op maandag en woensdag.

Bernadette is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.

 

Praktijkondersteuner GGZ

Marieke Rovers is praktijkondersteuners GGZ, zij kan u hulp bieden bij klachten van psychische aard.

Zij is op donderdag en vrijdagochtend aanwezig.