Overige spreekuren

Alle spreekuren zijn op afspraak!

Asssistentes  

U kunt bij de assistente terecht voor onder andere: 

 

  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • bloeddruk meten
  • het bevriezen van wratten
  • enkel tapen

Iedere dinsdag- en donderdagmiddag "stikstof-spreekuur" tussen 15.30 - 16.30, hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken bij de assistente. Hier behandelen we wratten en actinische keratosen met stikstof. 


Het assistente spreekuur is maandag tot en met donderdag. Vrijdag is er geen assistentenspreekuur. 

 

Verpleegkundig Specialist

Yvonne Lommers is verpleegkundig specialist en ondersteunt de huisarts met haar eigen spreekuur. Zij ziet patiënten met kleine klachten zoals: hoesten, keelpijn, oorpijn en huidproblemen. 

Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag.

Verpleegkundige Ouderenzorg


Rosa de Wijs is verpleegkundige, gespecialiseerd in ouderenzorg. Zij ziet patienten met ouderdomsproblematiek. Zij kan met u meedenken als u vragen heeft rondom CIZ indicaties of huisvesting in bijvoorbeeld een verzorgingshuis. 

Praktijkondersteuner Somatiek

Peggy Zwijgers s begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en chronische longziekten (astma/COPD). Zij geeft voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt u bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

 

Praktijkondersteuner GGZ

Natascha van den Brand is praktijkondersteuner GGZ, zij kan u hulp bieden bij klachten van psychische aard.

Zij is aanwezig op maandagochtend, disndag de hele dag en woensdagmiddag.