Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Engelen


Huisartsenpraktijk Engelen

Kraanvogellaan 11
5221 GA 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6311366
Fax: 073-6314234

Na 17.00u en in het weekend belt u met de Huisartsenpost.

tel. 0900-8860

huisartsenengelen.praktijkinfo.nl

E-mail: praktijk@huisartsen-engelen.nl


Inleiding

Als u naar de praktijk belt krijgt u een keuzemenu. toets 1 voor SPOED, toets 2 voor herhaalrecept en toets 3 voor de assistente.

 Van Harte Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Engelen.

Via deze website willen we u op de hoogte brengen van een aantal aspecten van onze praktijk.

Wij werken met een spreekuur, alleen op afspraak. De assistente zal naar de reden vragen van uw bezoek aan de huisarts. Ook kunnen we u terugbellen voor een telefonisch consult. Voor spoedgevallen belt u met de praktijk en toets 1 en voor een herhaalrecept toetst u 2. Toets 3 voor de assistente.

Benut onze assistentes! Voor bv. de bloeddruk, wondbehandeling, oren uitspuiten, urineweginfecties, het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente. Ook met medische vragen (moet ik wel of niet langskomen? Gaat dit waarschijnlijk vanzelf over?) kunt u bij hen terecht.

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek wanneer u dat op prijs stelt, het liefst nadat uw medisch dossier in onze praktijk is aangekomen.

Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend of op een feestdag met spoed een huisarts nodig heeft, belt u  de huisartsenpost 0900-8860. 

Ook zijn wij via de mail bereikbaar: praktijk@huisartsen-engelen.nl 

Voor meer informatie over gezondheidscentrum Lage leun verwijzen wij u naar de website: www.lageleun.nl

Met vriendelijke groet,

team Huisartsenpraktijk Engelen

Spoedgevallen


Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen belt u met de praktijk: 073-6311366 en toets 1 voor SPOED. Dit nummer wordt altijd direct opgenomen. Belt u met een 'normale' vraag en u heeft 1 gekozen, dan zal de assistente u verzoeken terug te bellen en 3 te toetsen.

Als u met spoed gezien wilt worden zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Openingstijden

 

De praktijk is iedere werkdag geopend:

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 17:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

 

 

Vakantie

Ook in de vakantie zijn wij gewoon geopend.
De apotheek en Diagnostiek voor U hebben wel aangepaste openingstijden in de Lage Leun. De openingstijden staan aangeplakt op de deur van de Apotheek De Lage Leun.

 

 

Spreekuur huisartsen

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00u en 12.00u en tussen 13.30u en 17.00u. Wilt u een afspraak voor dezelfde dag maken, bel dan voor 10.00u. Voor overige zaken kunt u beter later bellen omdat het dan minder druk is.

U kunt eenvoudige vragen ook voorleggen aan de assistente. Zij kan goed beoordelen of u door haarzelf kunt worden geholpen of toch beter met de huisarts kontakt kunt opnemen.  

Als u met spoed gezien wilt worden zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Dubbele afspraak:

Heeft u meerdere dingen te bespreken geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Ook voor het plaatsen van een spiraaltje of moedervlekken verwijderen wordt een dubbele afspraak ingepland.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Spreekuur

Dr. van Manen

Dr. Marinus

Dr. OIlde Riekerink

Maandag

Hele dag

Afwezig

Hele dag

Dinsdag

Afwezig

Hele dag

Afwezig

Woensdag

Hele dag

Hele dag 

Afwezig

Donderdag

Hele dag

Afwezig

Afwezig

Vrijdag

Afwezig

Hele dag

Hele dag

 

 

Overige spreekuren

Alle spreekuren zijn op afspraak!

 Asssistentes  

U kunt bij de assistente terecht voor: 

 

  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • bloeddruk meten
  • het bevriezen van wratten
  • enkel tapen

 

Verpleegkundig Specialist

Yvonne Lommers is verpleegkundig specialist en ondersteund de huisarts met haar eigen spreekuur. Zij ziet patiënten met kleine klachten zoals: hoesten, keelpijn, oorpijn en huidproblemen. 

Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag

 

Praktijkondersteuner Somatiek

Bernadette Bos begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes en hart- en vaatziekten. Zij geeft voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt u bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

Zij is aanwezig op maandagochtend, dinsdag, woensdag en vrijdag

 

Praktijkondersteuner GGZ

Lian Seller en Marieke Rovers zijn praktijkondersteuners GGZ, zij kunnen u hulp bieden bij klachten van psychische aard.

Lian Seller is aanwezig op maandagmiddag, Marieke Rovers is op donderdag en vrijdagochtend aanwezig.

 

Buurtteam Breed Welzijn


Een maatschappelijk werker van Buurtteam Breed Welzijn, hier kunt u terecht voor allerlei vragen bv op het gebied van relaties, financiën, gezondheid of bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook als u iets wilt organiseren in uw buurt samen met andere bewoners, als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk of vragen over mantelzorg. Samen met u kijkt de medewerker van het Buurtteam wat er nodig is en wie u daarbij kan ondersteunen. Buurtteam Breed Welzijn werkt samen met andere organisaties in de wijk zoals bv sociaal wijkteam, de GGD of de basisschool.

Maatschappelijk werk is iedere donderdagochtend van 11.00-12.00 uur aanwezig in de praktijk en heeft een inloopspreekuur.
Ook is Buurtteam Breed Welzijn te bereiken via de wijkpleinen of via de huidige telefoonnummers van de moederorganistaties.

 

 

 

 

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Avond-, nacht- en weekenddiensten

 

Bel met de Huisartsenpost 0900-8860.

Verzekeringsgegevens

Houd bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Inschrijfformulier

Bent u komen wonen in Engelen met postcode 5221 dan kunt u zich inschrijven als nieuwe patiënt.

Download hieronder het inschrijfformulier.

Zou u deze volledig willen invullen en mailen naar:  

praktijk@huisartsen-engelen.nl.

 
Langsbrengen kan natuurlijk ook.

Denkt u aan:

- inschrijven apotheek (op de lage leun is een uitgifte apotheek die samen werkt met apotheek West en apotheek de Helftheuvel)

- uitschrijven huidige huisarts ivm dossier overdracht

 

 inschrijfformulier